Print
Back
پیوند میان علم و سیاست گذاری، ابزاری برای صلح و توسعه-یونسکو

تهران 18 آبان 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- مدیر کل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در پیامی به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

10 نوامبر 2013 برابر با 19 آبان ماه جاری خواستار ادامه تقویت پیوند میان علم و سیاست گذاری بعنوان ابزاری برای صلح و توسعه شد.

متن کامل پیام خانم ایرینا بوکووا به شرح زیر است:

امروز، در جهانی که به سرعت در حال تغییر و در سیاره ای که تحت فشار است، ما به علم و دانش و صاحبان دانش، بیشتر از هر زمان دیگر نیازمندیم. علم قدرتی است که مردم را کنار هم می آورد تا دست در دست در طلب دانش گام بردارند. علم بهترین یار ما در یافتن پاسخ به عواقب تغییر اقلیم و پرورش نو آوری هایی است که جوامع امروز به آن احتیاج دارند.

این است پیام یونسکو به مناسبت روز جهانی علم و رهنمود کلی ما در راستای بکارگیری قدرت علوم به منظور ایجاد صلح پاینده و توسعه پایدار.

در این سال بین المللی همکاری های آبی، جا دارد ما بر به اشتراک گذاشتن دانش، اطلاعات و نوآوری پیرامون آب تمرکز کنیم. آب گران بها ترین منبع ما و بعنوان رکن اصلی زندگی بشری و توسعه است. به اندازه کافی آب در جهان وجود دارد، چالش ما این است که آن را به صورت پایدار و با همکاری هم، تقسیم و مدیریت کنیم. ما بر این باوریم که به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دانش و نو آوری، کلیدی است برای مدیریت پایدار آب. همکاری، ایده های جدید به ارمغان می آورد، کمک به یافتن راه حل های نو آورانه می کند و روش های جدید کاری را گسترش می دهد. دانشمندان با جمع آوری و اطلاع رسانی، داده ها را تبدیل به دانش می کنند که در آخر منجر به وضع سیاست های های اصولی و مشتمل بر منافع همگانی    می شود. تقویت پیوند میان سیاست گذاری با دستاوردهای علمی، هدف هیئت جدید      مشاوره ای-علمی است که توسط آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، تاسیس و اجرای آن به یونسکو محول شده است.

همکاری ها حول محور آب، تنها یک موضوع فنی و علمی نیست. این نوع همکاری ها در راستای حمایت از حقوق بشر، جلوگیری از گسترش بیماری ها، ارتقای برابری جنسیتی و مبارزه با فقر است. به عبارت دیگر، در راستای تقویت پایه های صلح از طریق توسعه همکاری میان دولت ها و مناطق است. این ها اهدافی هستند که یونسکو را در راهبرد   فعالیت های مربوط به سال جهانی همکاری های آب رهنمون می سازد که به نیابت از "برنامه آب سازمان ملل متحد" پیش می برد.

ما با کمک یکدیگر، به راهمان در جهت تقویت پیوند میان علم و سیاست گذاری ادامه       می دهیم تا با بهره گیری از همکاری های علمی بعنوان ابزاری برای صلح و توسعه دست یابیم. منابع آبی بدون توجه به مرز ها در جریانند که باید این روح و جان همبستگی در همکاری های ما نیز منعکس شود. ما به همراه هم می توانیم از قدرت آب در جهت تقویت کرامت انسانی و ساختن آینده ای بهتر برای همه، بهره مند شویم. این پیام یونسکو برای امروز است.

***