Print
Back
بان کی مون: بردباری، قوی ترین بنیان برای صلح وآشتی

تهران 25 آبان 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی بردباری 16 نوامبر 2013 برابر با 25 آبان ماه جاری بردباری را قوی ترین بنیان برای صلح و آشتی نامید.

در پیام بان کی مون آمده بردباری در هیچ زمان دیگرجزدر این عصر تحولات سریع و مبهوت کننده با اهمیت نبوده است.

وی تمامی رهبران ملی، جوامع و همه آنانی که از راه رسانه های سنتی و اجتماعی در میان همتایان خود نفوذ دارند را فرا خواند تا بردباری را به عنوان پیمان، مشتاقانه بپذیرند که همه ما را در سفر مشترک به سوی صلح و آینده پایدار هدایت می کند.

دبیر کل می گوید بردباری را باید پذیرفت. وی می افزاید نیازداریم به دختران و پسران تنها در کنار یکدیگر زندگی کردن را نیاموزیم بلکه باید آنان یادبگیرند چگونه با هم به عنوان شهروندان جهانی اقدام نمایند.

بان کی مون می گوید نیاز داریم بردباری را از راه ارتقای فرهنگ تفاهم و احترام از پارلمان ها گرفته تا زمین های بازی پرورش دهیم.

***