Print
Back
صندوق جمعیت ملل متحد به نیازهای فوری سلامت و حمایت از مادران زنان درفیلیپین پاسخ می دهد

تهران 28 آبان 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)-- صندوق جمعیت ملل متحد اخیرا به دیگر آژانس های سازمان ملل در وضعیت سطح 3( بالاترین وضعیت اضطراری در سیستم سازمان ملل) برای مقابله با طوفان هایان در فیلیپین پیوست.  دکتر باباتونده اوسوتی مهین ، مدیر اجرائی صندوق جمعیت ملل متحد وضعیت اضطراری بوجود آمده را بالاترین اولویت صندوق اعلام نمود و اظهارداشت "ما با فوریت درحال فراهم نمودن خدمات نجات بخش بهداشت باروری شامل بسته های زایمان ایمن و مراقبت های زایمان اضطراری برای میلیون ها زن و دختر آسیب دیده از این وضعیت هستیم." 

صندوق جمعیت ملل متحد با همکاری شرکای خود حمایت های خود را درسراسر کشور افزایش داده است.  تعداد آسیب دیدگان حادثه 11 میلیون 300 هزار نفر برآورد شده است که از میان آنان 620 هزارنفر ناگزیر به ترک خانه های خود شده اند و انتظار می رود که آمار جان باختگان به حدود 10 هزار نفر افزایش یابد. صندوق تعداد زنان و دختران در سن باروری را دو میلیون نفر برآورد نموده است که ازآن میان 180 هزار زن باردار به   مراقبت های فوری بهداشت باروری نیازدارند. این نکته درحالی است که  بسیاری از نقاط کشور بشدت آسیب دیده و قابل دسترسی نیستند.

دکتراوسوتی مهین همچنین اظهارداشت :" ما درباره امنیت زنان و دختران نیزنگرانی هائی داریم. پس از وقوع بلایای طبیعی ، آشفتگی و قانون شکنی ها خطر خشونت را نیز افزایش می دهد. درمیان جمعیت آسیب دیده از این واقعه ، حدود 49 هزار زن و دختر 15 تا 49 ساله هستند که درخطر خشونت های جنسیتی قرارداشته و دو هزار 250 نفر ازآنان در مراکز اعزام اسکان یافته اند.

برنامه های آینده

درحالیکه ارزیابی های اولیه ادامه دارند ، صندوق جمعیت ملل متحد درحال فراهم نمودن منابع و نیروی انسانی برای پاسخ به نیازهای اضطراری است.  صندوق درحال انجام فعالیت های زیراست :

  • خرید تجهیزات برای مقابله با نیازهای فوری بهداشت باروری ، شامل سلامت مادران، برای دومیلیون زن و دختر در سن باروری ؛
  • تامین بسته های زایمان ایمن ( که شامل اقلام اولیه و اساسی پیشگیری از عفونت های مرگبار) برای شرکای ملی و ماماها زیرا حدود 40 درصد از زنان در فیلیپین در خانه زایمان می نمایند؛
  • تاسیس پنج کلینیک بهداشت یا مرکز بهداشت جهت تامین مراقبت های اولیه بهداشتی شامل مراقبت های زایمان فوری در هریک از پنج استان آسیب دیده؛
  • تامین خدمات روانپزشکی برای افراد فاقد محل سکونت؛
  • تاسیس فضاهای دوستدار زنان جهت ساخت سرپناه های موقت و برگزاری جلسات اطلاع رسانی و کمپ های آموزشی بمنظورپیشگیری ازخشونت علیه زنان؛ 
همکاری با شرکا جهت تقویت ظرفیت پلیس و دولتمردان محلی درحمایت و مدیریت پیشگیری از خشونت علیه زنان.

***