Print
Back
فراخوان دبیر کل سازمان ملل برای پیگرد قانونی جنایات علیه زنان

تهران 16 اسفند 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس 2013 برابر با 18 اسفند 1391 اعلام نمود جنایات علیه زنان باید مورد تعقیب قانونی قرار گیرد و هرگز زنان نباید به دلیل سوء رفتاری که در موردشان رخ داده، مورد مجازت قرار گیرند.
متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

در حالی که  روز جهانی زن را گرامی می داریم، باید به پشت سر يعنی سالی همراه با جنایت های تکان دهندۀ خشونت علیه زنان و دختران بنگريم و از خود بپرسیم چگونه آینده ای بهتر را آغازکنیم.

زن جوانی مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و می ميرد. دیگری به دلیل حس شرمساری خود کشی کرده که در واقع باید متوجه مجرمان می شد.  نوجوانانی مورد اصابت گلوله از فاصله نزدیک قرار گرفتند، زیرا شهامت داشتند به دنبال تحصیل بروند.

این وحشی گری ها که به راستی خشم جهانی را برانگیخته، بخشی از مشکل بزرگتری است که در حقيقت در هر جامعه  و هر حوزه  زندگی رسوخ کرده است.

به اطراف خود و به زنانی بنگريد که با آنان سر و کار داريد. به آنانی فکر کنيد که در خانواده ها و جوامع خود گرامی می داريد. و بدانيد که احتمالی آماری وجود دارد مبنی بر اینکه تعداد زيادی از آنان در طول عمر خود از خشونت رنج برده باشند. حتی تعدادی  بیشتر،  خواهر یا دوستی را تسلی داده اند و درغم و خشم آنان پس از حمله سهيم   شده اند.

امسال به مناسبت روز جهانی زن،  خشم مان را به اقدام تبدیل می کنیم. اعلام می داریم  جنایات علیه زنان را مورد تعقیب قانونی قرار می دهیم و هرگز اجازه نمی دهیم زنان به دلیل سوء رفتاری که در موردشان رخ داده، مورد مجازت قرار گیرند. ما تعهدمان در مبارزه با این تهدید علیه سلامت جهانی را در هر جا که احتمال کمين آن باشد، تجديد می نماييم از خانه ها و  محل های کار گرفته تا مناطق جنگی و کشور های آرام و  ذهن افرادی که اجازه تداوم خشونت را می دهند.

همچنين قولی ويژه به زنانی می دهیم که در وضعيت های مخاصمه گرفتار شده اند، جایی که خشونت جنسی غالبا به ابزاری جنگی باهدف تحقیر دشمن از راه تخریب منزلت آنان  تبديل شده است.

به این زنان می گوییم: سازمان ملل متحد در کنار شما است . اینجانب به عنوان دبیر کل، تاکید می کنم که آسايش تمامی قربانیان خشونت جنسی در مخاصمات، بايد در سرلوحه  فعالیت های ما قرار گیرد. و مشاوران ارشد خود را موظف می دارم تا  پاسخ ما نسبت به خشونت جنسی را در تمامی فعالیت های برقراری صلح، حفظ صلح و ایجاد صلحی که انجام می دهيم در اولويت قرار دهند.

نظام ملل متحد در حال پیشبرد نهضت ما درباره اتحاد برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان است که برمبنای قولی ساده اما محکم، استوار است و آن اينکه  تمامی زنان و دختران حقوق بشر بنيادينی برای برخورداری از زندگی عاری از خشونت دارند.

این هفته در نیویورک ، جهان برگزار کننده بزرگترین نشست مجمع ملل متحد برای خاتمه  خشونت علیه زنان در محل کمیسیون مقام زن خواهد بود. ما بیشترین بهره را از این همایش خواهیم برد و مدت ها پس از خاتمه آن تلاش برای پیشرفت را ادامه می دهیم. 

اینجانب از سهيم شدن  دولت های بسيار، گروه ها و افراد  در این نهضت استقبال می کنم.   همچنين تمامی افراد را ترغیب می نمایم تا به تلاش ها ی ما ملحق شوند. چه سرمايه خود را بدين سبب وام دهيد یا ندای خود را به فريادی تبديل کنيد، می توانید بخشی از تلاش جهانی ما برای به پيش بردن خاتمه این بی عدالتی باشید و برای زنان و دختران آسايش، ایمنی و آزادی که مستحق آن هستند را به ارمغان بیاورید.

***