Print
Back
دبیر کل سازمان ملل:
همه مردم از نوروز برای انعکاس زیبایی طبیعت و توان فرهنگ برای ایجاد صلح بهره ببرند

تهران 29 اسفند 1391 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ) دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی مناسبت روز بین المللی نوروز21 مارس 2013 برابر با 1 فروردین 1392 اظهار امید واری کرد که همه مردم از نوروز برای انعکاس زیبایی طبیعت، وعده بهار و توان فرهنگ برای ایجاد صلح بهره ببرند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

این ایام ویژه در سال، مردم گوناگونی از سراسر منطقه ای متنوع و غنی را برای عید سالانه نوروز به هم نزدیک می نماید. نوروزجشن نیروهای بسیاری است که ما را متحد می کند.

نوروز سنتی باستانی در بسیاری از کشورهای آسیای غربی، مرکزی و جنوبی همچنین قفقاز، بالکان و فراتر بوده که گرامی داشتن سال نو هم زمان با نخستین روز بهار است.

نوروز شامل پهنه گسترده ای از فعالیت های فرهنگی است. مناسک جشن و سرور می توانند به شیوه های گوناگون مانند مسابقه اسب سواری، کشتی سنتی، آوازها به زبان های مختلف، ارائه داستان ها درباره شاه جمشید افسانه ای یا روشن کردن شمع در مقابل منازل باشد. این جلوه های معنویت نوروز حامل همان پیام همبستگی بشری است.

طیف مؤثری از کشورها، بانی ابتکار موفق ارائه نوروز در فهرست منتخب یونسکو در زمینه میراث فرهنگی معنوی بشری بوده اند. تلاش های مشترک جمهوری آذربایجان، هندوستان، جمهوری اسلامی ایران، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان به خودی خود ارزش اتحاد در تنوع را ثابت می نماید.

نوروز فراتر از نزدیک نمودن کشورها به یکدیگر است. نوروز به ما یادآوری می کند تا سیاره که در آن سهیم هستیم را گرامی بداریم. با ارج نهادن به زیبایی طبیعت و تجدید بهار، نوروزمی تواند در عمل الهام بخش پیشوایان و مردم به یکسان برای اداره و حفظ بهترمحیط زیست باشد. 

در این روز بین المللی نوروز، اینجانب بهترین آرزوهایم را به آنانی تقدیم می نمایم که این روز را جشن گرفته و اظهار امید واری می نمایم که همه مردم از این مناسبت برای انعکاس زیبایی طبیعت، وعده بهار و توان فرهنگ برای ایجاد صلح بهره ببرند.

***