قطعنامه هایی پيرامون مساله فلسطين


 مجمع عمومی

 

(A/RES/ES/10/4)

 عمليات غيرقانوني  اسرائیل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين

  (A/RES/ES/10/7)

 اقدامات اسرائیل در سرزمينهاي اشغالي، نيويورك 20 اكتبر 2000  

  (A/RES/ES/10/12)

 امنیت رییس جمهور انتخاب شده حکومت خودگردان / دهمین نشست اضطراری ويژه مجمع

  (A/RES/ES/10/13)

 اقدامات اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین / دهمین نشست اضطراری ويژه مجمع 

  (A/RES/ES/10/14)

 اقدامات نامشروع اسرائیل  در بيت‌المقدس شرقي اشغالي و بقيه سرزمينهاي اشغالي فلسطيني

(A/RES/3379)

 محو تمامی اشکال تبعيض نژادی

 (A/RES/51/223)

 پيرامون شهرك‌سازي در سرزمين های اشغالی فلسطين، به ويژه در بيت المقدس شرقی اشغالی

 (A/RES/57/337)

 جلوگیری از درگیری مسلحانه

 (A/RES/58/18)

 کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین

 (A/RES/58/19)

 مساله فلسطین / بخش حقوق فلسطینیان دبیر خانه
 (A/RES/58/20)  برنامه ويژه اطلاعاتی اداره اطلاعات همگانی دبیرخانه
 (A/RES/58/21)  مساله فلسطین / اقدامات صلح آمیز / تلاشهای چهارجانبه
 (A/RES/58/22)  وضعیت در خاورمیانه / بیت المقدس
 (A/RES/58/23)   وضعیت در خاورمیانه / جولان
 (A/RES/58/34)  منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در خاورمیانه

 (A/RES/58/68)

 خطر گسترش سلاحهاي هسته‌اي در خاورميانه
 (A/RES/58/70)  امنیت و همکاری در منطقه خاورمیانه

 (A/RES/58/91)

 كمك به آوارگان فلسطيني

  (A/RES/58/92)

 رانده‌شدگان جنگ ژوئن 1967 وعمليات خصمانه پس از آن

  (A/RES/58/93)

 اقدامات آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل‌متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور نزديك

  (A/RES/58/95)

 كمك به آوارگان فلسطيني و حمايت از آژانس امداد و كمكهاي سازمان ملل‌متحد براي آوارگان فلسطيني در خاور نزديك

  (A/RES/58/96)

 عملكرد كميته ويژه بررسي اقدامات تأثير‌گذار اسرائیل بر حقوق‌بشر مردم فلسطين و ديگر اعراب سرزمينهاي اشغالي

  (A/RES/58/97)

  امكان به كار‌گيري كنوانسيون ژنو مربوط به حمايت از افراد غير‌نظامي در هنگام جنگ (12 اوت1949) در مورد سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله اورشليم(بيت‌المقدس) و ديگر سرزمينهاي اشغالي عرب

 (A/RES/58/98)

 شهركهاي اسرائيلي در سرزمين فلسطين اشغالي، شامل بيت‌المقدس (اورشليم) شرقي و منطقه اشغالي جولان سوريه

 (A/RES/58/99)

 تأثير اقدامات اسرائيل بر حقوق بشر فلسطينيان درسرزمينهاي اشغالي فلسطيني شامل بيت‌المقدس شرقي

 (A/RES/58/100)

 منطقه اشغالي جولان سوريه

 (A/RES/58/113)

 كمك به مردم فلسطين

 (A/RES/58/155)

 وضعيت كودكان فلسطيني و كمك به آنان

 (A/RES/58/163)

 حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين

 (A/RES/58/229)

 حاكميت دائمي مردم فلسطين در سرزمينهاي اشغالي فلسطين از جمله بيت‌المقدس (اورشليم) شرقي و ساكنان عرب  بلنديهاي اشغالي جولان بر منابع طبيعي خود

 

 

شورای امنيت

1967(S/RES/242)

  وضعیت خاورمیانه- تصرف سرزمین به وسیله جنگ/عقب نشینی اسرائیل/ مشکل آوارگان/ نماینده ویژه 

1982(S/RES/521)

  قتل عام فلسطینی های غیرنظامی در بیروت/ صبرا و شتیلا

2000(S/RES/1288)

  نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)
2000(S/RES/1300)
  نیروی ناظر بر پایان دادن به درگیری ها ( آنداف ) اجرای فطعنامه S/RES/338-1973  تمدید ماموریت
2000(S/RES/1310)
 نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان- عقب نشینی اسرائیل بنا بر قطعنامه (425/1978)
 2000(S/RES/1322)
  وضعیت خاور میانه شامل مساله فلسطینی ها - محکومیت تشدید فشار علیه فلسطینی ها/ الزام اسرائیل به پایبندی به کنوانسیون چهارم ژنو
2000(S/RES/1328)
 نیروی ناظر بر پایان دادن به درگیری ها ( آنداف ) اجرای فطعنامه S/RES/338-1973  تمدید ماموریت
2001(S/RES/1351)
 نیروی ناظر بر پایان دادن به درگیری ها ( آنداف ) اجرای فطعنامه S/RES/338-1973  تمدید ماموریت
2001(S/RES/1365)
 ماموریت  نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)/ تجاوزات هوایی و دریایی و زمینی 
2001(S/RES/1381)
 نیروی ناظر بر پایان دادن به درگیری ها ( آنداف ) اجرای فطعنامه S/RES/338-1973  تمدید ماموریت
2002(S/RES/1391)
 نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)
2002(S/RES/1397)
 وضعیت خاورمیانه / مساله فلسطین- تایید دیدگاه دو دولت
2002(S/RES/1402)
 وضعیت خاورمیانه / مساله فلسطین - آتش بس ، عقب نشینی سربازان اسراییلی از شهر های فلسطینی ها
2002(S/RES/1403)
 وضعیت خاورمیانه / مساله فلسطین / تلاش های چهارگانه
2002(S/RES/1405)
 شرایط غیر انسانی حاکم بر سرزمین های اشغالی فلسطین - تاکید بر فوری بودن دسترسی سازمان های بشردوستانه /تیم حقیقت یاب دبیرکل درباره جنین
  2002(S/RES/1415)
 نیروی ناظر بر پایان دادن به درگیری ها ( آنداف ) اجرای فطعنامه S/RES/338-1973  تمدید ماموریت
  2002(S/RES/1428)
  نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)
 2002(S/RES/1435)
  وضعیت خاورمیانه / مساله فلسطین- تکرار درخواست توقف خشونت / عقب نشینی اسرائیل از شهر های فلسطینی/ اجرای تعهد صریح مقامات فلسطینی
  2002(S/RES/1451)
 نیروی ناظر بر پایان دادن به درگیری ها ( آنداف ) اجرای فطعنامه S/RES/338-1973  تمدید ماموریت
 2003(S/RES/1461)
 ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)
  2003(S/RES/1496)
 نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) - اهمیت صلح در خاورمیانه
 2003(S/RES/1515)
 وضعیت خاورمیانه / مساله فلسطین/ حمایت از نقشه راه هیات چهارجانبه
 2003(S/RES/1520)
 اجرای قطعنامه 338 شورای امنیت مورخ 1973 از سوی طرفین / تجدید ماموریت
2004(S/RES/1525)
 ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)
 2004(S/RES/1539)
 کودکان و مبارزه مسلحانه
2004(S/RES/1544)  تخریب خانه ها در رفح
2004(S/RES/1550)   وضعیت خاورمیانه
2004(S/RES/1553)  نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)
2004(S/RES/1559)  وضعیت خاورمیانه / انتخابات لبنان ، بازسازی ، یکپارچگی ، حاکمیت مطلق