Print
Back
فراخوان بان کی مون برای افزایش آگاهی نسبت به خطرمواد مخدر

تهران 4 تیر 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)—دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن،26 ژوئن 2013 برابر با 5 تیرماه جاری  تمامی دولت ها، رسانه ها و جامعه مدنی را فرا خواند تا هرآنچه ممکن است برای افزایش آگاهی نسبت به خطر ایجاد شده به وسیله مواد مخدرانجام دهند و کمک نمایند تا مانع سود بردن افراد از استفاده از آنها شوند.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:
امسال دیداری از مرکز بازپروری سان پاتریکنانو در شمال ایتالیا داشتم، جايی که  درآن  یک هزار و 200 مرد و زن جوان از 28 کشور فرا می گیرند چگونه خود را از بند نفرین اعتیاد رها نمايند تا بتوانند از زندگی مولد و با منزلت لذت ببرند. مسیر آنان آسان نیست. نیاز به شهامت، تعهد و دلسوزی مدد کاران متعهد دارد. اما اعضای این جامعه الهام بخش درک می نمایند که خوشوقت هستند. در سراسر جهان مواد مخدر تهدیدی علیه سلامت و رفاه جوانان، کودکان خانواده ها و جوامع است و میلیارد ها دلاری که از راه تجارت مواد مخدر و فساد تولید می شود موجب تقویت توان شبکه های جنایی و ایجاد وحشت و بی ثباتی  می گردد.

قاچاق غيرقانونی مواد مخدر مانع واضحی در برابر توسعه است. این مشکل فرامرزی به  پاسخ محکم و هماهنگ نیروی انتظامی در درون و بين کشور ها نیاز دارد. رویارویی با جنایت سازماندهی شده و قاچاق مواد مخدر مسئولیتی مشترک است. اما حاکميت قانون تنها بخشی از این معادله است. برای مثال به کشاورزان وابسته به کشت گیاهانی که مواد مخدر از آن ها به دست می آید مانند کوکا، ماری جوانا و تریاک، باید منبع درآمد جایگزین ارائه گردد و در عین حال به مصرف کنندگان مواد مخدرباید به جای انگ زدن، کمک شود.

رویکردی حقوق بشری و علمی در زمينه بهداشت همگانی تنها راه صحیح برای جلوگیری و درمان اعتیاد، همچنین عواقبت مرتبط آن مانند انتقال اچ آی وی از راه تزریق غیر ایمن است. ما باید تهدیدهایی مانند مشکل نوظهور مواد مخدر روانگردان را حل نماییم که بسیاری از آن ها تحت کنترل بین المللی نیستند. جوانان به ویژه باید نسبت به خطرات این گونه مواد مخدر آگاه شوند.

در این روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن اینجانب تمامی دولت ها، رسانه ها و جامعه مدنی را فرامی خوانم تا هرآنچه ممکن است برای افزایش آگاهی نسبت به خطر ایجاد شده به وسیله مواد مخدرانجام دهند و کمک نمایند تا مانع سود بردن افراد از استفاده از آنها شوند.

***