Print
Back
روز بين المللی دوستی فرصتی برای رويارويی با سوء تفاهم ها و بدگمانی ها

تهران  8 مرداد 1392 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – دبيرکل سازمان ملل متحد در پيامی به مناسبت روز بين المللی دوستی  30 ژوئيه 2013 برابر با 8 مرداد 1392  اين روز را فرصتی برای رويارويی با  سوء تفاهم ها و بدگمانی ها دانست.

متن کامل پيام بان کی مون به شرح زير است:

روز بين المللی دوستی فرصتی مهم است تا با سوء تفاهم ها و بدگمانی که در بسياری از تنش ها و درگيری ها در جهان امروز نهفته، رو در رو شويم. اين يادآوری است بر اين که همبستگی انسانی برای ارتقای صلح بادوام و پروردن توسعه پايدارضروری است. در اين روز بين المللی دوستی، اجازه دهيد بذر همبستگی گرمی را بکاريم که انسانيت مشترک ما را تقويت کند و بهزيستی خانواده بشری را ارتقاء دهد.

***