2412008

Print

یک نفر از هر 3 ساکن شهرهای کشورهای در حال توسعه زاغه نشین هستند

تهران  2 آبان ماه 1387 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد)— بر اساس "گزارش وضعیت شهر های جهان 9/2008: شهر های هماهنگ" یک نفر از هر 3 ساکن در شهرهای کشور های در حال توسعه در زاغه زندگی می کند.

در این گزارش که امروز در سراسرجهان از سوی بخش اسکان بشر سازمان ملل(UN-Habitat) انتشار یافته آمده است تمامی ساکنان حلبی آباد ها به یک اندازه از محروميت رنج نمی برند، به عبارت دیگر برخی از وضعیت زندگی بهتر در مقایسه با دیگران بهره مندند.

این گزارش می گوید میزان محروميت بستگی به اين دارد که چند مورد از پنج عامل سرپناه با محروميت که معمولا در زاغه ها سنجيده می شود مانند کمبود دسترسی به آب سالم، کمبود دسترسی به تاسیسات بهداشتی، مسکن نا پایدار، مساحت ناکافی محل زندگی و امنيت تصرف، با يک خانوار به خصوص زاغه نشين همراه باشد.

بر اساس این گزارش تحلیلی، رواج زاغه نشینی یا نسبت مردمی که حاشیه نشین در نواحی شهری هستند در منطقه جنوب صحرای آفریقا بیشترین مقدار است، به عبارت دیگر 62 درصد جمعیت شهری این منطقه در حلبی آباد ها به سر می برند یا از یکی یا بیشتر از پنج عامل محروميت مربوط به سرپناه دررنجند.  حلبی آباد ها در سراسر آسیا به گونه ای گسترده متراکم هستند: به طور متوسط از 43 درصد در آسیای جنوبی، 37 درصد در آسیای شرقی ، تا  24 درصد در آسیای غربی و 28 در صد در آسیای جنوب شرقی.
در مقدمه ای بر این گزارش، آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نوشته است  داده ها و تحلیل های مندرج در این گزارش در نظر دارند درک ما از عملکرد شهرها را بهبود بخشند و متذکر شوند که ما به عنوان جامعه جهانی برای افزایش قابلیت سکونت و یکپارچگی شهر ها چه اقدامی می توانيم انجام دهیم.  گزارش اسکان بشر سازمان ملل برای کمک به سیاست گزاران، به تفکیک به موارد زاغه نشینی در آفریقا و آسیا می پردازد.

با تحليل اطلاعات مربوط به آسيا، گزارش در می يابد که تراکم زاغه ها در گستره آسيا به گونه ای فاحش از ميانگين 43 درصد در جنوب آُسيا و 37 درصد در شرق آسيا، تا 24 درصد در غرب آسيا و 28 درصد در آسيای جنوب شرقی متفاوت است. تراکم بالای خانوارهای زاغه نشين در جنوب آسيا می تواند با عوامل گوناگونی شامل عدم سرمايه گذاری در بخش مسکن در زير منطقه، فقر و عدم ثبات مرتبط باشد.

با اينکه آسيای غربی ميانگين نسبتا پائينی از زاغه نشينی متراکم دارد، گزارش متذکر می شود که در زيرمنطقه، چند کشور شامل اسرائيل، کويت، قطر، عربستان سعودی، ترکيه، و امارات متحده عربی زاغه نشينی رواج کمی دارد، در حالی که ساير کشورها مانند يمن، لبنان و عراق نسبت بالايی از سکنه شهری دارند که در شرايط زاغه نشينی به سر می برند.

در راستای نقشه برداری از وضعیت زیست محیطی شهر ها در سراسر جهان، در گزارش اسکان بشر ملل متحد آمده است به دلیل فراوانی زاغه ها  در کشورهای در حال توسعه، شهرها تمایل دارند بیشترین تلاش را در زمينه عوامل زيست محيطی بومی شده، ناگهانی و تهدید کننده سلامت که به  دستور کار  "قهوه ای" مرتبط اند مانند کمبود آب آشامیدنی سالم، ناکافی بودن تاسیسات بهداشتی و مدیریت ضعیف زباله انجام دهند.

***